Anders G#160#160Fastighetsutveckling AB Anders G  Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


Min bakgrund - Under­hålls­planer

Först 1989 (Lagom till Gåsa­middagen.)😋 började jag med Under­hålls­plan­ering på HSB Malmö för att sedan fortsätta med drift­upp­följ­ning 1994 och där emellan en hel del projekt­led­ning.

Mer om mig.

Brf Per Albins Hem tackar mig för väl utfört arbete

Sedan 1989 har det säkert blivit 900 under­hålls­planer, inte bara till för­nuft­iga och om­sorgs­fulla bostads­rätts­fören­ingar.

(Jag får kolla upp antalet en dag)? 📈 😎

Besiktningsutlåtande och Underhållsplan

Ovan är förstås inte mycket att orda och skryta med, det finns ju hela 28.800 brf i Sverige.

Lindås


Rubrik inte klar

Brödtext inte klar


Ny bok på gång "Att Bygga - Nyckel­färd­iga Dröm­hus med ABS 18" Klar 2024.

Min första bok Under­hålls­planer­ing kom ut 2013 och den andra utgåvan 2017

Underhållsplanering, utgåva 2 👈👌

Klicka å köp ut­gåva 2!

Fortsätt till någon av dessa inte fullt så tråk­iga och absolut inte stereo­typiska, sidor:

  • Underhållsplanering  ©
  • Erfarenhetsåterföring  🔁
  • Konsumenträtt (ej påbörjad) 🏠
  • Lite om mig förstås  Anders Granlund


  • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2022-05-15