Anders  #160;Fastighetsutveckling AB AGRANLUND.se  Erfarenhetsåterföring


Anders Granlund

Jag har samlat på mig en hel del er­far­en­heter under alla dessa år, jag började ju på bygge när jag var 17 år. Och det vore allt bra synd att inte dela med sig.

(Och sedan är det kul att snickra på hems­idan efter­som jag inte har någon sommar­stuga)

"Snickeriet" sker med ren
html med hjälp av "an­teckn­ingar" i Windows
och ingen Word­press

SIAB Byggnads AB Jag har klampat i leran som ut­sätt­are och varit arbets­ledare i ny­produk­tionen, jobbat i DDR för SIAB Byggnad AB, lämnat anbud på en brand­station, svarat för projekt­led­ning, handlat upp entre­prenad­er av olika slag, jobbat inom Lunds Stad med ex­ploa­terings­frågor och slut­ligen drivet egen verk­sam­het sedan 1999-01-01.

Under alla dessa år har jag insett att det absolut lönar sig att ifråga­sätta och ta reda på hur det fakt­iskt för­håller sig.

Att komma med bort­för­klar­ingar leder inte till några nämnd­värda fram­gång­ar och passar bättre för de som är lata och flata.

Så här på www.agranlund.se kommer jag lägga ut korta och för­hopp­nings­vis läro­rika sidor att studera.

Hur som helst, sidorna är gratis 😁

Så ser husen ut i verkligheten

Redan 1999, kanske tidigare, så tog jag fram bilden ovan som samman­fatt­ar hur hus i allmän­het ser ut, om man gransk­ar dem noga.

Driftuppföljning

Det hör även till saken att jag sedan 1994 ensam svar­ade för HSB Malmös drift­upp­följ­ning och som om­fatt­ade runt 109 brf.

Jag bedrev Drift­upp­följ­ning fram till mars 2021, fast från 2000 var det inte för HSBs räk­ning.

Kallvattenförbrukningen

Temperaturgivare för fjärrvärme visade fel värden

En av mina bästa upp­täckter var i en brf där HSBs ekonomi­avdelningen före­slåg höj­ning av års­avgift­erna med 10%, men där jag på­visa att det var fel på fjärr­värme­mätar­en.

Av­kyl­ning­en av fjärr­värme var orimligt stor!

Den lilla föreningen (64 lgh) blev förstås jätte­glad när de sedan fick till­baka 95.000 kr.

Jag bad även fören­ingen att skriva till HSBs styr­else och tacka för hjälpen.

Strax efteråt kom HSB direkt­ören ner och tackade mig. "Det är ytt­erst sällan vi får sådana positiva brev från för­ening­arna". 😄

Fel på fjärrvärmemätare...

Hem till första sidan

  • Underhållsplanering  ©
  • Erfarenhetsåterföring sid 1 🔁
  • Fastighetsutveckling   🏠
  • Lite om mig förstås  Anders Granlund
  • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2022-05-23